2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Fleet international bedrijfsvoertuigen werkplaats

Fleet international.

Fleet international.

De groep Volkswagen AG heeft een internationale Fleet-cel voor de 5 merken van de groep.

Deze cel coördineert de internationale Fleet-contracten met het oog op een coherent algemeen beleid.

Wanneer u zo'n internationale overeenkomst aangaat, geniet u automatisch van bijkomende voordelen bovenop degene die u reeds in België land kreeg.

Om een internationale overeenkomst te sluiten, moet uw onderneming aan 2 voorwaarden voldoen:

  • in minstens 2 Europese landen buiten Duitsland aanwezig zijn
  • zich ertoe verbinden jaarlijks minstens 100 voertuigen van de 5 merken van de groep te bestellen