2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Modaliteiten werken op computer

Modaliteiten.

Fleetklant? Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?

In het kader van uw professionele activiteiten, beschikt u over een vloot van minstens 6 voertuigen (alle merken, bedrijfsvoertuigen < 5.0 t inbegrepen), op dat ogenblik wordt u als een fleetklant beschouwd en heeft u toegang tot de "basisfleetvoorwaarden", uiterst interessante voorwaarden bij het volledige officiële Volkswagen-net in België.

Indien uw wagenpark bovendien bestaat uit minstens 10 voertuigen of indien u er zich toe wenst te verbinden minimum 3, 16 of 36 voertuigen van de merken Volkswagen, Skoda, Seat en/of Audi aan te kopen binnen een periode van 12 maanden, krijgt u toegang tot onze "fleetovereenkomsten". Deze voorwaarden verlenen u automatisch bijkomende kortingen, rechtstreeks gelinkt aan uw verbintenis ten opzichte van onze merken.

Ons voltallig distributienet en wijzelf staan volledig te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.