2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Milieu Bos

Milieu.

Inleiding.

Om het zuiver maken van wrakken en het demonteren te vergemakkelijken, heeft de Volkswagen groep met andere automobielconstructeurs samengewerkt voor het ontwikkelen van een informatiedatabank die IDIS (International Dismantling Information System) heet. IDIS bevat gegevens over de materialen waaruit onderdelen bestaan, over het aftappen van de vloeistoffen, over het verwerken van pyrotechnische elementen enz., evenals informatie over alle speciale werktuigen die daarvoor nodig zijn. IDIS is een internationaal platform en kan door eenieder die wrakken demonteert, worden geraadpleegd om informatie in te winnen over gevaarlijk afval.

Milieu kijk naar de horizon

Door middel van uitgebreid onderzoek naar nieuwe, schone technologieën en voortdurende verbetering van de procedures voor recycling, onze fractie voorafgaand aan de milieuwetgeving vandaag.
De Volkswagen Group werkt samen met toonaangevende partners te bespreken en nieuwe processen voor de behandeling van shredderafval te ontwikkelen, het verhogen van recycling kansen en energie-exploitatie. De Volkswagen Groep voert gedetailleerde demontage van zijn voertuigen sinds 1989. De resultaten worden gebruikt in de nieuwe auto projecten om continu verbeteren van de demontage en de kenmerken van hergebruik en recycling van onze auto's.

Milieu typen op een toetsenbord

Met het oog op de goedkeuring van de wrakken en demontage te vergemakkelijken, heeft de Volkswagen Group samen met andere autofabrikanten in de ontwikkeling van een informatiesysteem database genaamd IDIS (International Dismantling Information System). IDIS bevat gegevens over de materiaalsamenstelling van de onderdelen, het vloeistofafvoersysteem, behandeling vuurwerk etc., alsmede over vereiste speciale gereedschappen. IDIS is een internationaal platform en kan worden benaderd door een exploitant dealing ontmanteling van wrakken om specifieke informatie over gevaarlijke afvalstoffen oogsten.

Milieu laad een Transporter magazijn

Sinds 1947, biedt de Volkswagen groep een “standaardruil”-programma aan. In het kader van dit programma worden wisselstukken hersteld en aan de klanten aangeboden met dezelfde waarborg als nieuwe onderdelen en tegen een zeer voordelige prijs. Sinds de start in 1947, konden meer dan 7 miljoen motoren en 2 miljoen versnellingsbakken een nieuw leven beginnen, dankzij dit programma.

Het kernbegrip van ons milieubeleid is “recyclage”. Wij willen veel meer bereiken dan het louter vermijden van vervuiling. Daarom hebben wij een groot netwerk van erkende verzamel- en demontagecentra opgericht, waarbij u uw voertuig aan het einde van zijn levenscyclus kunt toevertrouwen. Het gaat daarbij niet enkel om recyclage, maar om een echte ecologische opwaardering. Omdat de natuur ons kostbaarste goed is.

Milieu hart met handen zonsondergang

Overname van wrakken.

Een auto bestaat dikwijls uit meer dan een ton uiteenlopende materialen, die soms schadelijk zijn voor het milieu en moeilijk kunnen worden gerecycleerd. Volgens Febiac, worden er elk jaar bijna 175.000 wagens geschrapt en buiten dienst gesteld en is de verwerking daarvan dikwijls onvoldoende, om niet te zeggen ondermaats. Ten aanzien van die moeilijke situatie, hebben de autoconstructeurs en de overheid beslist de overname van wrakken te reglementeren via een milieubeleidsovereenkomst (MBO). Een overeenkomst die wij vanzelfsprekend uit alle kracht naleven en promoten.

Elk voertuig dat buiten dienst wordt gesteld, moet binnen een bepaalde termijn bij een erkend centrum worden aangeboden. Dat centrum is de enige instantie die het recht heeft een afbraakcertificaat uit te reiken, waarop vermeld staat dat het voertuig op reglementaire wijze werd afgebroken. De informatie over het voertuig wordt verstuurd naar Febelauto, het organisme dat instaat voor het beheer van de buiten dienst gestelde voertuigen, dat ze op haar beurt doorgeeft aan de Dienst voor de Inschrijving van de Voertuigen (DIV), zodat elk afgebroken voertuig kan worden geschrapt uit de databank van de geregistreerde voertuigen. De recyclage gebeurt vervolgens in vier fasen en wordt uitgevoerd door professionele technici. Tijdens de eerste fase, het zuiveren, worden alle gevaarlijke vloeistoffen en componenten uit het voertuig verwijderd. Bij het ontmantelen, worden de wisselstukken van het voertuig gedemonteerd om opnieuw te worden gebruikt. Vervolgens wordt het karkas van het voertuig samengedrukt, versneden of vermaald. Dat is de eigenlijke afbraak. Door het recycleren, kunnen de materialen uiteindelijk een nieuw leven beginnen.