Way to Zero

Way to Zero: klimaatbewuste mobiliteit met een totaalaanpak 

Das Volkswagen Way to Zero Logo auf weißen Hintergrund.

We staan nu voor de grootste uitdaging in de geschiedenis van onze onderneming. En misschien zelfs de grootste uitdaging in de geschiedenis van de mobiliteit: wij nemen onze verantwoordelijkheid voor ons aandeel in de waardeketen van onze voertuigen. Daarom zetten we ons in voor de Klimaatakkoorden van Parijs met als doel om tegen 2050 in de balans een CO2-neutrale onderneming te worden. Om de daarvoor vereiste decarbonisatie te versnellen zullen we een aantal zaken in gang moeten zetten.

We zullen een nieuwe weg inslaan.

En we willen iedereen aan deze aanpak laten deelnemen, met een gamma vernieuwende aandrijvingen. Zodat u uw eigen, persoonlijke weg kan vinden naar minder uitstoot. Alleen op die manier kunnen we samen een gemeenschappelijk doel bereiken.  

Dat is onze Way to Zero. En die weg begint hier.

Samen voor meer klimaatbescherming

Op weg naar een CO2-neutrale mobiliteit voor iedereen telt elke stap. Daarom werken wij aan de vermindering van de uitstoot over de hele waardeketen en aan het opstellen van nieuwe normen voor mens en milieu. Maar u kan ook een beslissende bijdrage leveren om de CO2 van uw elektrische auto duurzaam laag te houden.