Your browser is outdated!

For the best user experience, please update your browser.
Accident Roadside Assistance

Volkswagen Assistance.

Om te kunnen genieten van het recht op bijstand volstaat het dat uw Volkswagen bedrijfsvoertuig volgens de voorschriften van de constructeur onderhouden en hersteld wordt door een erkende Volkswagen Commercial Vehicles Service Partner.

Uw Volkswagen Assistance bedraagt bij aanvang maximaal 24 maanden of 30.000 km (40.000 km voor sommige modellen ; zie onderhoudsplan) afhankelijk van wat het eerst bereikt wordt, maar wordt bij iedere Onderhoudsbeurt verlengd met dezelfde maximale duur of kilometerstand, steeds naargelang welk van de twee criteria het eerst bereikt wordt
(voorbeeld: voor een nieuw voertuig geleverd op 15 januari 2015 heeft de eerste Onderhoudsbeurt plaatsgevonden op 15 november 2016 bij 28.750 km; u bent dus opnieuw gedekt door Volkswagen Assistance gedurende maximaal twee jaar of 30.000 km, d.w.z. tot 15 november 2018 of tot maximum 58.750 km); wij dringen sterk aan op de naleving van deze voorwaarde.

Indien deze voorwaarde niet strikt wordt nageleefd, zal Volkswagen Assistance slechts kunnen tussenkomen, op uw verzoek, mits financiële bijdrage van uwentwege.

Indien u geen recht meer zou hebben op bijstand, dan kunt u dit recht terugkrijgen door een 'Onderhoudsbeurt' te laten uitvoeren in het erkende Volkswagen commercial Vehicles-netwerk.