Medewerker Volkswagen Assistance in blauwe overall

Uw mobiliteit is onze prioriteit

Volkswagen Assistance,
uw gratis Mobiliteitsgarantie

Het kan altijd gebeuren dat u plotseling autopech krijgt. Als uw Volkswagen onderhouden en hersteld wordt door een Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Servicepartner volgens de voorschriften van de constructeur, kunt u rekenen op Volkswagen Assistance, de Mobiliteitsgarantie zonder beperking in leeftijd of kilometerstand van uw voertuig.

Van bij de start bent u beschermd gedurende 24 maanden of tot MAXIMAAL 30.000 km (40.000 KM, 50.000 KM voor sommige modellen en 12 maanden of 15.000 km voor de voertuigen die op CNG rijden; zie onderhoudsplan) afhankelijk van welke limiet u het eerst bereikt. Daarna wordt uw garantie verlengd bij elk onderhoud, telkens voor dezelfde periode of hetzelfde aantal kilometers (steeds afhankelijk van welke limiet eerst wordt bereikt). We dringen er sterk op aan dat deze voorwaarde wordt gerespecteerd. Indien dat niet het geval is, kan Volkswagen Assistance enkel tussenkomen op vraag van u als klant en met een financiële bijdrage van uw kant.

Wij willen ook nog uw aandacht vestigen op het feit dat bepaalde technische pannes en/of omstandigheden in het buitenland uw reis of verblijf kunnen verstoren. In dergelijke gevallen kan een reisbijstand nuttig zijn.

Medewerker Volkswagen Assistance kijkt naar de motor van een Volkswagen bedrijfsvoertuig
Levenslang, onvergelijkbaar en exclusief

De Mobiliteitsgarantie van Volkswagen Bedrijfsvoertuigen. Zonder beperking in tijd of kilometers. Als uw voertuig in panne zou vallen, contacteer dan Volkswagen Assistance op: +32 2 756 86 88Opens a phone link waar u zich ook bevindt in Europa1.

Mannen laden dozen in grijze Volkswagen Crafter

De tussenkomsten van uw Volkswagen Assistance bij autopech2.

Het depanneren van uw voertuig, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7

 • Indien nodig wordt uw voertuig getakeld naar de Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Servicepartner van uw keuze. Bevindt u zich in het buitenland, dan wordt uw voertuig getakeld naar de dichtstbijzijnde Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Servicepartner.
 • Een vervangwagen voor maximaal 3 werkdagen (een Volkswagen Golf of gelijkwaardig) OF eén hotelovernachting, inclusief ontbijt, voor alle inzittenden van het voertuig OF de kosten van taxi, trein of openbaar vervoer tot maximum 80€.

Volkswagen Assistance komt ook tussen in volgende gevallen: lekke band(en), platte batterij, schade veroorzaakt door knaagdieren, verkeerde brandstof en olielek voortzetting beschadigd carter. Deze tussenkomst is uitsluitend beperkt tot depannage ter plaatse of takeling naar de Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Servicepartner die de klant verkiest (in het buitenland, de dichtstbijzijnde Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Servicepartner) als het niet mogelijk is om de klant ter plaatse te helpen. Alle andere diensten van de Mobiliteitsgarantie, zoals een vervangwagen, zijn dus niet inbegrepen.

Volkswagen Assistance komt niet tussen in volgende gevallen3:

 • Problemen met de airconditioning, waterinfiltratie en nietfunctionerende boordinstrumenten (zoals bijvoorbeeld de snelheidsmeter).
 • Bij bevriezing van de brandstof.
 • Tekort aan olie, koelvloeistof of AdBlue.
 • Wanneer de autopech te wijten is aan het niet uitvoeren van geplande ingrepen (onderhoud, controle, nazicht of vervanging van versleten onderdelen).
 • Wanneer de mechanische mankementen het gevolg zijn van het niet onmiddellijk uitvoeren van ingrepen die bij het voorgaande onderhoud werden aanbevolen.
 • Wanneer de panne veroorzaakt werd door een ongeval, glasbreuk, vandalisme, brand door een externe oorzaak of een natuurramp zoals een overstroming.
 • Wanneer het voertuig in competitie of offroad gebruikt wordt.
 • Wanneer het mankement te wijten is aan een defect van een accessoire of eender welk onderdeel dat niet in een Volkswagen-fabriek of bij een erkende Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler is gemonteerd.
Lasser aan het werk voor een witte Volkswagen Crafter
Monteur sleutelt aan het onderstel van een Volkswagen bedrijfsvoertuig

Denk eraan om de terugbetaling van uw pechverhelping aan te vragen op het moment van de tussenkomst zelf. Aanvragen die niet werden georganiseerd of goedgekeurd door Volkswagen Assistance geven niet automatisch recht op terugbetaling of storting van een overeenkomstige compensatie. Alleen voor het takelen op snelwegen, ringwegen en in tunnels… op bevel van de ordediensten kunt u uw aanvraag tot terugbetaling achteraf aanvragen. In elk geval moet u tot staving in de 2 maanden de originele facturen of kopieën ervan kunnen voorleggen. Overige kosten kunnen in geen geval worden verhaald op Volkswagen Assistance (brandstof, snelwegtaks, restaurant, hotelkosten die al voorzien waren… alsook de kosten voor vervangstukken en werkuren voor het herstellen van de autopech buiten de garantieperiode van de constructeur).

Niet gedekt door Volkswagen Assistance en de Mobiliteitsgarantie:

 • Aanhangwagens en caravans
 • Diefstal of poging tot diefstal van het voertuig of van voorwerpen in of op het voertuig
 • Bagage
 • Koopwaar aan boord van het voertuig
 • Dieren in het voertuig

Voorts is het in geen geval mogelijk om schadevergoeding te eisen als compensatie voor directe of indirecte schade of verlies ten gevolge van autopech met uw Volkswagen bedrijfsvoertuig.

Overige garanties

Dankzij de technologie en uitzonderlijke betrouwbaarheid van onze bedrijfsvoertuigen kunnen we u een programma van garanties aanbieden dat voldoet aan al uw eisen. Deze garanties zijn geldig en van toepassing bij alle Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Servicepartners in Europa.

2 jaar zonder kilometerbeperking

Alle kosten voor vervangstukken en werkuren zijn voor onze rekening als uw Volkswagen bedrijfsvoertuig een constructiefout zou vertonen binnen de 2 jaar na levering.

2 jaar op alle gefactureerde herstellingen4

Elke herstelling, uitgevoerd met originele wisselstukken door een Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Servicepartner, valt onder een totale garantie van 2 jaar.

3 jaar op de lak van het koetswerk

Indien de lak van het koetswerk een fout vertoont binnen de 3 jaar na levering, wordt de fout kosteloos hersteld, op voorwaarde dat uw voertuig na een eventueel ongeval werd hersteld volgens de normen van Volkswagen Bedrijfsvoertuigen.

6 of 12 jaar tegen roest5

Als er binnen de 12 jaar na levering roest verschijnt, afkomstig van de binnenkant van het koetswerk, wordt uw voertuig kosteloos hersteld, op voorwaarde dat uw voertuig na een eventueel ongeval werd hersteld volgens de normen van Volkswagen Bedrijfsvoertuigen.

Man in blauwe overall aan het werk

Uitgesloten van garantie

Het recht op garantie6 vervalt in volgende gevallen:

 • Als het voertuig of onderdelen ervan abnormaal of foutief worden behandeld of als ze worden overbelast, zoals bijvoorbeeld tijdens een autowedstrijd.
 • Als het voertuig of onderdelen ervan niet worden hersteld of onderhouden volgens de voorschriften van de constructeur, met het vereiste gereedschap van Volkswagen Bedrijfsvoertuigen.
 • Als één of meerdere vreemde onderdelen in het voertuig worden gemonteerd of als de originele onderdelen worden aangepast op een andere manier dan voorgeschreven door Volkswagen Bedrijfsvoertuigen, of als de originele software van het voertuig wijzigingen heeft ondergaan, zoals chiptuning, zelfs indien deze ingrepen werden uitgevoerd door een erkende Volkswagen Bedrijfsvoertuigen-verdeler.
 • Als de normen op het vlak van behandeling, onderhoud en herstelling van het voertuig niet werden gerespecteerd (zie gebruikershandboek en onderhoudsplan).
 • Als er geen gevolg wordt gegeven aan de uitnodigingen voor specifieke mechanische controles of herstellingen (terugroepacties).
 • Als er op het voertuig banden worden gemonteerd die niet door Volkswagen Bedrijfsvoertuigen werden aanbevolen, waardoor een vermindering van comfort en veiligheid en/of schade kunnen worden veroorzaakt.
Man in blauwe overall voor een ID. Buzz Cargo

Waarom mijn voertuig toevertrouwen aan een Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Service Partner?

Wat het onderhoud van uw Volkswagen betreft, beschikt uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Service Partner over de nodige uitrusting en documentatie om alle werken met de hoogste kwaliteit uit te voeren, zowel aan de mechaniek als aan decarrosserie.

Bovendien volgt het personeel van elke Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Service Partner regelmatig vormingscursussen, zodat het u op elk moment kan bijstaan met professioneel en gepersonaliseerd advies.

Elke herstelling wordt uitgevoerd met originele kwaliteitsonderdelen. Alleen zo kan uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Service Partner garanderen dat uw voertuig al zijn kwaliteiten behoudt en een echte Volkswagen blijft.

Hij moet ook op elk moment beantwoorden aan strenge kwaliteitsnormen zoals de norm ISO 9001: 2015. Dat schept vertrouwen!

Uw Volkswagen Bedrijfsvoertuigen Service Partner is de specialist bij uitstek. Hij beantwoordt al uw vragen over dit garantieprogramma. Aarzel niet om hem te contacteren.