2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51
Amarok Dark workplace

Onze diensten.

Wecare Fleet.

Rij altijd in een goed onderhouden voertuig dankzij ons lange-termijnonderhoudscontract. Wij nemen voor onze rekening: onderhoudskosten, mechanische en elektrische herstellingen en kosten door slijtage (behalve de banden). 

Kenmerken van Volkswagen Wecare*:

- Type: Onderhoudscontract
- Duurtijd: Min. 3 jaar et max. 12 jaar
- Kilometers: Max. 300 000 km
- Dekking: Onderhoudskosten / Mechanische en elektrische herstellingen / Kosten door slijtage (uitgezonderd banden, tenzij deze in een specifieke  clausule werden opgenomen)

Voordelen van Volkswagen Wecare:

- Beheer uw budget: betaal maandelijks een vast bedrag terug
- Sta er nooit alleen voor bij pech of een ongeval: wij nemen de technische bijstand voor uw voertuig in heel Europa voor onze rekening. De technische bijstand organiseert en dekt eveneens de kosten die niet gedekt zijn door de Mobiliteitsgarantie: ongeval, diefstal, poging tot diefstal en vandalisme.
- Meerwaarde bij doorverkoop: verhoog uw kans op een goede prijs dankzij een goed onderhouden voertuig

Met Volkswagen Wecare, wees sereen met een dekking voor alle toekomstige kosten op uw voertuig. 
Met Volkswagen Financial Services zijn alle financiële diensten gecentraliseerd bij uw vertrouwde Volkswagen Bedrijfswagen-verdeler die tot een dicht netwerk vlakbij u behoort.